gezondheid

Werken in de zorg draait natuurlijk om het bieden wat nodig is om patiënten in de best mogelijke gezondheid te krijgen en te houden. Daar komt best wel het nodige bij kijken. Bovendien gaat er ook weleens wat mis. Je wilt echter natuurlijk wel zorgdragen voor de veiligheid van de patiënt. Daarom is het zaak om je te richten op incidentmanagement in de zorg. Op die manier kan je alles het best inrichten en maak je de kans op incidenten en de daaruit volgende problemen voor de veiligheid zo klein als mogelijk.

Kennis van incidenten

Om te zorgen voor de optimale patiëntveiligheid, is het belangrijk om eerst te weten waar de gevaren zitten. Dat doe je door kennis op te doen over de incidenten die zich voordoen. Door in kaart te brengen waar en wanneer deze zich voordoen en wat de incidenten zijn, kan je al snel zorgen dat je met oplossingen komt. Het is wel slim om hier hulp bij in te schakelen. Zo zijn er zowel specialisten als software die je kunnen helpen om beter om te gaan met deze situaties en het in kaart brengen ervan. Daar profiteer je optimaal van.

Passend bij de zorg

De maatregelen die je neemt om de veiligheid te vergroten, moeten natuurlijk wel passen bij het soort zorg dat je biedt. Wanneer het om een instelling die zich bezighoudt met mentale gezondheid gaat, dan kunnen zich daar natuurlijk hele andere incidenten voordoen dan op de IC van een groot ziekenhuis. Daarom is het ook altijd belangrijk om hier een goede weg in te vinden en vooral te zoeken naar dat wat past bij het soort zorginstelling waarop het betrekking heeft. Dit maakt de kans op het managen van incidenten en de veiligheid vele malen groter.

Zorgen voor meer meldingen

Het is ook belangrijk dat iedereen die bij de zorg betrokken is begrijpt dat melden een goede zaak is. Dat gaat niet alleen om de medewerkers. Zorg ook dat patiënten, cliënten en bezoekers weten dat dit de bedoeling is. Alleen door kennis op te doen van incidenten is het mogelijk om hier verbetering in aan te brengen. Het is dus ook goed om dit duidelijk aan te geven bij binnenkomst. Wanneer dit meer en meer gebruikelijk wordt, dan zijn steeds meer zaken eruit te filteren en aan te pakken. Dit zal een groot verschil maken voor de veiligheid.

Blijven ontwikkelen

Het is tot slot ook belangrijk om te blijven ontwikkelen. Wanneer bepaalde problemen of situaties zijn aangepakt, dan sluit dat natuurlijk niet uit dat er wel ook andere situaties zich voor kunnen doen. Dat is ook de reden waarom werken met specialisten en software zo belangrijk is. Zo kan je blijven monitoren en ontwikkelen. Op die wijze zorg je dat de beste zorg geleverd kan worden waarbij ook de veiligheid hoog in het vaandel blijft staan. Wees er daarom zeker van dat ook op de lange termijn voortdurend gekeken wordt naar wat er allemaal nog beter zou kunnen.