arbeidsovereenkomst

Alle afspraken die tussen de werkgever en werknemer gemaakt worden vind je in de arbeidsovereenkomst. Zodra je in dienst gaat en loon ontvangt, geldt deze overeenkomst. Je bent dan in loondienst, ook wel dienstbetrekking of dienstverband genoemd. In dit artikel lees je er alles over.

Wat staat er allemaal in een arbeidsovereenkomst?

Uiterlijk binnen 1 maand nadat de werknemer is begonnen met werken moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk overhandigd worden. Onderstaand de gegevens die hier sowieso in moeten staan:

 • De gegevens van de werkgever
 • Gegevens van de werknemer, onder andere zijn naam en woonplaats
 • Het soort werk dat verricht wordt
 • Het aantal uren per week of dag
 • De datum van indiensttreding
 • De duur van de arbeidsovereenkomst
 • De duur van de proefperiode
 • De hoogte van het salaris
 • De datum van uitbetaling
 • Het percentage van de vakantietoeslag
 • De opzegtermijn
 • Het aantal vakantiedagen

Daarnaast kan ook de CAO, de pensioenregeling en het concurrentiebeding worden opgenomen.

Collectieve arbeidsovereenkomst

De collectieve arbeidsovereenkomst, ook wel CAO genoemd, is een overeenkomst waar alle gemaakt afspraken in staan. Hierbij kan gedacht worden aan de toeslagen, het loon, de proeftijd, betaling van overuren, werktijden, pensioen en opzegtermijnen.

Arbeidsvoorwaarden collectieve overeenkomst

Er zit een verschil tussen de regels die zijn vastgelegd in de CAO en de wettelijke regels die gelden voor de arbeidsvoorwaarden. Zo staat er in de CAO dat het vastgestelde loon hoger ligt dan het wettelijke minimumloon. Ook zijn het aantal vakantiedagen die zijn vastgesteld in de CAO meer dan de wettelijke vereiste. Ik afspraken die opgesteld zijn in de CAO mogen niet in strijd zijn met de wettelijke regels. Zo met er rekening gehouden worden met de wettelijke vastgestelde vakantiedagen, evenals het minimumloon.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan zowel voor een onbepaalde, als voor een bepaalde tijd worden gesloten. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is tijdelijk, daarom worden er duidelijke afspraken gemaakt voer de datum van indienst- en uitdiensttreding. Deze vorm kan ook gebruikt worden voor een project waarvan de einddatum nog niet bekend is.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Deze overeenkomst wordt ook wel een vast contract genoemd. Omdat het een vast contract is, wordt er in de overeenkomst niet vermeld wanneer deze stopt. In dit geval kan de overeenkomst dus alleen beëindigd worden wanneer de werkgever of werknemer ontevreden is en de arbeidsovereenkomst opzegt.

Opzegtermijn overeenkomst

Wanneer je ontslagen bent door je werkgeven, is hij wettelijk verplicht zicht te houden aan de opzegtermijn die is vastgesteld. Dit houdt dus in dat de werkgever je tijdig moet melden dat je ontslagen wordt. Wanneer je nog in je proefperiode zit of wanneer je op staande voet wordt ontslagen, geldt er geen opzegtermijn.

Individuele overeenkomst

Is er sprake van een individuele arbeidsovereenkomst, dan staan hier de afspraken in over de rechten en plichten die zowel werkgever als werknemer tegen over elkaar heeft. Je kunt hierbij denken aan afspraken over het loon, de inschaling en de tijdsduur. De inhoud die hierin staat mag niet slechter zijn dan, en niet afwijken van de CAO bepalingen.

Lees ook: Een werknemer ontslaan, hoe gaat dat in zijn werk?